Risk för rotkaries, vuxna – Tandkräm med aminfluorid med 1000-1500 ppm fluorid 2 gånger per dag

Vid tillståndet eller populationen Risk för rotkaries har åtgärden Tandkräm med aminfluorid med 1000-1500 ppm fluorid 2 gånger per dag prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Daglig tandborstning med tandkrämen har en måttlig kariesförebyggande effekt och har därmed en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har också bedömt att åtgärden är kostnadseffektiv. Tandborstningens effekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se