Procedursmärta, till exempel vid tanduttagning, barn – Smärtstillande läkemedel (paracetamol eller NSAID), preoperativt

Vid tillståndet eller populationen Procedursmärta, till exempel vid tanduttagning, barn har åtgärden Smärtstillande läkemedel (paracetamol eller NSAID), preoperativt prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden minskar risken för ogynnsamma smärtupplevelser, och därmed också risken för långsiktiga negativa konsekvenser (såsom tandvårdsrädsla). Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är begränsat, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se