Periimplantit, vuxna – Lambåkirurgi med fickreduktion

Vid tillståndet eller populationen Periimplantit, vuxna har åtgärden Lambåkirurgi med fickreduktion prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lambåkirurgi ger en måttlig effekt på den kliniska utläkningen av periimplantitläsionen och stabiliseringen av bennivån kring tandimplantat. Lambåkirurgi är ofta nödvändig för åtkomlighet för infektionsbehandlingar kring tandimplantat och har därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden är måttlig per vunnen effekt. Effekten av lambåkirurgi har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se