Partiell eller total tandlöshet – Implantatinstallation med digitalt planerad guidad kirurgi, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Partiell eller total tandlöshet har åtgärden Implantatinstallation med digitalt planerad guidad kirurgi prioritet 6.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor svårighetsgrad, och 1 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan vara lämplig när det är viktigt med ökad precision, men den bör inte användas till alla patienter. Kostnaden bedöms dessutom vara hög per vunnen effekt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se