Parodontit (stadium 1-4), vuxna – Probiotika som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Parodontit (stadium 1-4) har åtgärden Probiotika som tilläggsbehandling vid mekanisk infektionsbehandling prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har ingen tilläggseffekt, och kostnaden bedöms vara hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se