Parodontit som en manifestation av systemisk/genetisk sjukdom – Infektionskontroll (icke kirurgisk och kirurgisk) och frekvent stödbehandling, vuxna

Vid tillståndet eller populationen Parodontit som en manifestation av systemisk/genetisk sjukdom har åtgärden Infektionskontroll (icke kirurgisk och kirurgisk) och frekvent stödbehandling prioritet 2.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa, och 1 är då högsta möjliga rangordningen. Kombination av mekanisk och medikamentell infektionsbehandling plus frekvent stödbehandling bedöms ha god effekt och därmed en möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se