Oral sjukdom eller identifierad risk för oral sjukdom – Orsaksinriktad behandling, barn och vuxna

Vid tillståndet eller populationen Oral sjukdom eller identifierad risk för oral sjukdom har åtgärden Orsaksinriktad behandling prioritet 3.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Flera sjukdomar i munnen, till exempel karies och parodontit, har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har stöd i beprövad erfarenhet, och kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kommentar: Detta är en övergripande åtgärd som omfattar flera olika tillstånd och åtgärder i riktlinjerna. För specifika behandlingar av olika tillstånd, se respektive sjukdomsområde.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se