Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem, vuxna – Revisionsbehandling

Vid tillståndet eller populationen Ofullständigt rotfylld tand utan apikal parodontit med exponerat rotkanalssystem har åtgärden Revisionsbehandling prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Om rotkanalssystemet exponeras i en ofullständigt* rotfylld tand, som till exempel vid stiftförankring eller annan restaurerande åtgärd, finns risk för invasion av bakterier och därmed för utveckling av apikal parodontit. Revisionsbehandlingar har då god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden har bedömts som låg till måttlig per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.
*Ofullständigt rotfylld = otät och/eller för kort rotfyllning

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se