Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand, vuxna – Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med kollagenmatris vid lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Lokal mjukvävnadsretraktion vid tand har åtgärden Rekonstruktiv kirurgi - tilläggsbehandling med kollagenmatris vid lambåkirurgi prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig svårighetsgrad, och 5 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har sämre effekt än autogent bindvävnadstransplantat, och kostnaden bedöms vara mycket hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se