Käkledsfraktur, vuxna – Öppenkirurgisk reponering

Vid tillståndet eller populationen Käkledsfraktur har åtgärden Öppenkirurgisk reponering prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Öppenkirurgisk behandling har god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Åtgärden är inte kostnadseffektiv i de fall där konservativ behandling är möjlig/lämplig. Viss komplikationsrisk. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se