Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom, vuxna – Antiinflammatorika (NSAID)

Vid tillståndet eller populationen Käkledsartrit associerad med inflammatorisk sjukdom har åtgärden Antiinflammatorika (NSAID) prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. NSAID har en måttlig effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten är något sämre jämfört med den som uppnås med intraartikulär injektion med glukokortikoid för att den har effekt på färre effektvariabler. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är låg. Effekten har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag och av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget i vissa delar är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se