Initial rotkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridtuggummi flera gånger dagligen

Vid tillståndet eller populationen Initial rotkaries med risk för progression har åtgärden Fluoridtuggummi flera gånger dagligen prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Tuggummit har ingen till låg hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och har en mycket liten möjlighet att positivt påverka oral hälsa. Socialstyrelsen bedömer att kostnaden är mycket hög per vunnen effekt. Tuggummits tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se