Initial kronkaries med risk för progression, vuxna – Fluoridlack minst 4 gånger per år

Vid tillståndet eller populationen Initial kronkaries med risk för progression har åtgärden Fluoridlack minst 4 gånger per år prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Lackning har en måttligt hämmande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och en positiv påverkan på oral hälsa. Socialstyrelsen bedömer att kostnad per vunnen effekt är måttlig. Lackningens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se