Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi, vuxna – Akupunktur

Vid tillståndet eller populationen Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi har åtgärden Akupunktur prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Akupunktur har låg effekt och en liten möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att åtgärden har en hög kostnad per vunnen effekt. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se