Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling, vuxna – Diskektomi eller diskreponering

Vid tillståndet eller populationen Handikappande symtomatisk diskförskjutning med återgång som inte lindrats efter reversibel behandling har åtgärden Diskektomi eller diskreponering prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 1 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Diskektomi har en god effekt och möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att behandlingen är kostnadseffektiv jämfört med modifierad kondylotomi, artroskopi och artrocentes. Effekten har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se