Halitosis, vuxna som behöver särskilt stöd – Munvårdsprodukter innehållande zink, som tillägg till daglig munvård

Vid tillståndet eller populationen Halitosis, vuxna som behöver särskilt stöd har åtgärden Munvårdsprodukter innehållande zink, som tillägg till daglig munvård prioritet 4.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden kan minska besvär med halitosis samt bidra till att bibehålla eller förbättra livskvaliteten. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se