Gingivit, vuxna – Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans

Vid tillståndet eller populationen Gingivit har åtgärden Tandkräm med tillsats av antimikrobiell substans prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på den orala hälsan, vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av tandkräm med en antimikrobiell substans har en låg till måttlig tilläggseffekt jämfört med tandkräm utan någon tillsats av antimikrobiell substans och en viss positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt att kostnaden per vunnen effekt är måttlig. Effekten av åtgärden har bedömts med stöd från ett vetenskapligt underlag.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se