Frontal invertering med tvångsföring, vuxna – Behandling med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Frontal invertering med tvångsföring har åtgärden Behandling med ortodontisk apparatur prioritet 5

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Korrigering av invertering och tvångsföring med ortodontisk apparatur har en god effekt och därmed möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som måttlig. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se