Friändstandlöshet som ger funktionsstörning, vuxna – Avtagbar partialprotes/kombinationsprotetik

Vid tillståndet eller populationen Friändstandlöshet som ger funktionsstörning har åtgärden Avtagbar partialprotes/kombinationsprotetik prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor till mycket stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden avtagbar partialprotes/ kombinationsprotes har måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Frekvent underhåll av konstruktionen krävs till följd av framförallt tekniska komplikationer. Kostnaden har bedömts måttlig till hög per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se