Förhöjd risk för kronkaries och samtidigt högt mutanstal, vuxna – Klorhexidingel i skena

Vid tillståndet eller populationen Förhöjd risk för kronkaries och samtidigt högt mutanstal har åtgärden Klorhexidingel i skena prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet innebär att en person har behov av intervention för att bevara oral hälsa och/eller förebygga sjukdom. Siffran 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Användning av klorhexidingel i skenor har en måttlig kariesförebyggande tilläggseffekt till daglig tandborstning med fluoridtandkräm och därmed också en positiv påverkan på den orala hälsan. Socialstyrelsen har bedömt kostnaden per vunnen effekt som låg. Klorhexidingelens tilläggseffekt har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se