Flertandslucka som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder

Vid tillståndet eller populationen Flertandslucka som ger funktionsstörning har åtgärden Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt emaljretinerad bro bedöms ha låg överlevnad och därmed sämre möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Risk föreligger att konstruktionen lossar och kräver recementering. Kostnaden har bedömts måttlig till hög per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se