Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning, vuxna – Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i sidosegment som ger funktionsstörning har åtgärden Emaljretinerad bro - metallförstärkt, med två stödtänder prioritet 8

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden metallförstärkt emaljretinerad bro har måttlig överlevnad och kan positivt påverka den orala hälsan. Det finns risk för att konstruktionen lossar och kräver recementering. Kostnaden har bedömts måttlig per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se