Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning, vuxna – Tandstödd extensionsbro

Vid tillståndet eller populationen Entandslucka i frontsegmentet (3a till 3a) som ger funktionsstörning har åtgärden Tandstödd extensionsbro prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden tandstödd extensionsbro har måttlig överlevnad och kan därmed positivt påverka den orala hälsan. Åtgärden har något sämre överlevnad jämfört med bro utan extension. Kostnaden har bedömts låg per vunnen effekt. Effekt av åtgärden har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se