Enskild tand som ska extraheras och ersättas med tandimplantat, vuxna – Tandutdragning och installation av tandimplantat vid samma behandlingstillfälle

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand som ska extraheras och ersättas med tandimplantat, vuxna har åtgärden Tandutdragning och installation av tandimplantat vid samma behandlingstillfälle prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Tandutdragning och installation av tandimplantat vid samma behandlingstillfälle innebär troligen en högre risk för förlust av tandimplantat än senarelagd implantatinstallation, och kostnaden bedöms vara måttlig till hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se