Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning, vuxna – Krona metallkeramik/kärnförstärkt helkeramik/glaskeramik

Vid tillståndet eller populationen Enskild tand i frontsegment (3:a till 3:a) med måttlig till stor defekt som medför funktionsstörning har åtgärden Krona metallkeramik/kärnförstärkt helkeramik/glaskeramik prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor påverkan på oral hälsa vilket innebär att 3 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Åtgärden krona i metallkeramik, kärnförstärkt helkeramik eller glaskeramik har en hög överlevnad och därmed god möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Effekten av åtgärderna har bedömts likvärdiga. Metallkeramik och glaskeramik bedöms vara lika kostnadseffektiva och båda bedöms ge en låg kostnad per vunnen effekt. Kärnförstärkt helkeramik bedöms ge en måttlig kostnad per vunnen effekt. Effekt av åtgärd har bedömts av Socialstyrelsens expertgrupp eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se