Djupt bett, vuxna – Reduktion av vertikal överbitning med ortodontisk apparatur

Vid tillståndet eller populationen Djupt bett har åtgärden Reduktion av vertikal överbitning med ortodontisk apparatur prioritet 7

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig påverkan på oral hälsa vilket innebär att 5 är den högsta möjliga rangordningen för tillståndet. Med ortodontisk apparatur reduceras den vertikala överbitningen och därmed finns möjlighet att positivt påverka den orala hälsan. Prognosen är dock osäker med risk för recidiv vilket innebär att det ofta krävs långvarig retention. Kostnaden per vunnen effekt bedöms som hög till mycket hög. Effekten har bedömts med konsensusförfarande eftersom det vetenskapliga underlaget är bristfälligt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se