Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna – Stegvis exkavering (minst 3 mån mellan stegen)

Vid tillståndet eller populationen Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, symtomfria primära och permanenta tänder, barn och vuxna har åtgärden Stegvis exkavering (minst 3 mån mellan stegen) prioritet 4

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Stegvis exkavering har likvärdig eller möjligen bättre effekt än fullständig exkavering, och det finns lång klinisk erfarenhet av åtgärden. Kostnaden bedöms vara måttlig per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se