Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit), vuxna – Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tandimplantat (associerad med periimplantit) har åtgärden Rekonstruktiv behandling - emaljmatrixprotein som tillägg till lambåkirurgi prioritet 10

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden har dock ingen tilläggseffekt, och kostnaden bedöms vara mycket hög per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se