Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4), vuxna – Rekonstruktiv behandling – membran plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi

Vid tillståndet eller populationen Djup bendefekt vid tand (associerad med avancerad till mycket avancerad parodontit, stadium 3-4) har åtgärden Rekonstruktiv behandling – membran plus defektfyllnadsmaterial som tillägg till lambåkirurgi prioritet 9

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden minskar dock inte den gingivala retraktionen, eller har endast en liten effekt. Kostnaden bedöms också vara hög per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se