Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken vid partiell tandlöshet, vuxna – Installation av implantat (minst 6 mm långa) som möjliggör behandling utan benaugmentation

Vid tillståndet eller populationen Begränsad bentillgång vid implantatoperation i överkäken vid partiell tandlöshet har åtgärden Installation av implantat (minst 6 mm långa) som möjliggör behandling utan benaugmentation prioritet 6

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en måttlig till stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Åtgärden ger ingen eller liten ökad risk för implantatförlust, jämfört med benaugmentation genom sinuslyft och installation av längre implantat. Dessutom ger åtgärden färre postkirurgiska reaktioner och biologiska komplikationer. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se