Agenesi av lateraler i överkäken hos barn med neutral sagittal eller postnormal bettrelation – Luckslutning

Vid tillståndet eller populationen Agenesi av lateraler i överkäken hos barn med neutral sagittal eller postnormal bettrelation har åtgärden Luckslutning prioritet 3

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Prioritet
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en stor svårighetsgrad, och 3 är då högsta möjliga rangordning. Luckslutning ger ett bättre resultat på lång sikt och lägre risk för framtida komplikationer, än ortodontibehandling för att skapa plats för implantat eller protetisk ersättning. Luckslutning ger också acceptabel estetik, och är förstahandsalternativ om bettet i övrigt tillåter det. Kostnaden bedöms vara låg per vunnen effekt. Det vetenskapliga underlaget är otillräckligt, men Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden enligt en systematisk konsensusprocess.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se