Vuxna som ska genomgå en operation och som röker – Rådgivande samtal med erbjudande om nikotinläkemedel

Hälso- och sjukvården kan erbjuda rådgivande samtal med erbjudande om nikotinläkemedel till vuxna som ska genomgå en operation och som röker.

Prioritet enligt rekommendationsskalan

Bör erbjudas
Kan erbjudas
Kan erbjudas i undantagsfall
Bör inte erbjudas
Endast i forskning och utveckling
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Icke-göra
FoU

Motivering till rekommendation

Tillståndet har en mycket stor svårighetsgrad.

Kunskapsunderlag

Hälsoekonomiskt underlag

Tillståndets svårighetsgrad

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss på nationellariktlinjer@socialstyrelsen.se