Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor

Här kan du söka efter rekommendationer och indikatorer som ingår i nationella riktlinjer för ohälsosamma levnadsvanor.

Status: Gäller

Senast uppdaterad: 2018-06-28

Slutversion publicerad: 2018-06-28

Bakgrundsinformation för denna riktlinje

Filter

Filterkategori för Prioritet

Fler filter

Rekommendationer

Kontakta oss

Har du tekniska frågor eller synpunkter om webbplatsen? Mejla digitala-nationella-riktlinjer@socialstyrelsen.se