Vissa hand- och handledsbesvär

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M18, G56.2, M65.3, M65.4, M70.0, M72.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

 • Vid trigger finger och utförd åtgärd frigöring av triggerfinger saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.
 • Vid radial handledstenosynovit rekommenderas sjukskrivning upp till en månad på heltid.
 • Vid trigger finger där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning 3 veckor på heltid.
 • Vid dupuytrens kontraktur och utförd åtgärd delning av fascia i finger för behandling av dupuytrens kontraktur saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.
 • Vid ulnariskompression rekommenderas sjukskrivning på heltid, sällan mer än en vecka
 • Vid peritendinitis crepitans rekommenderas sjukskrivning på heltid, sällan mer än en vecka.
 • Vid dupuytrens kontraktur där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning 3 veckor på heltid.
 • Vid dupuytrens kontraktur rekommenderas ingen sjukskrivning. Sätter normalt inte ner arbetsförmågan.
 • Vid radial handledstenosynovit och utförd åtgärd frigöring av de quervains tenosynovit i hand saknas uppgift om sjukskrivningsrekommendation.
 • Vid trigger finger rekommenderas ingen sjukskrivning. Sällan nedsatt arbetsförmåga.
 • Vid peritendinitis crepitans där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
 • Vid ulnariskompression där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning 3 veckor på heltid.
 • Efter operation av tumbasartros rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid bedömning av arbetsförmåga ska hänsyn tas till om tillståndet gäller dominant (höger för högerhänta, vänster för vänsterhänta) eller icke dominant sida, förutsatt att detta är relevant för det arbete som är aktuellt. Vid arbete som innebär hög belastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt i upp till 3 veckor. Dock är längre behov av sjukskrivning inte ovanligt. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas. Vid triggerfinger, de Quervains sjukdom, peritendinitis crepitans och ulnariskompression återfår patienten funktionen efter upp till 3 veckor. Se över arbetssituationen vid peritendinitis crepitans och ulnariskompression som är tillstånd som kan uppkomma på grund av belastning. Vid långdragna besvär eller inflammationer på annat ställe bör reumatisk ledsjukdom övervägas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss