Virushepatiter

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

B15, B16, B17, B18, B19

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid virushepatiter rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid virushepatiter rekommenderas hel- eller partiell sjukskrivning under längre tid – ibland i upp till 6 månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Vid kroniska hepatitformer påverkas arbetsförmågan sällan. Samtliga beskrivna hepatiter är klassade som allmänfarliga sjukdomar och ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (2004:168). Det innebär även att patienter med konstaterad akut hepatit A kan avstängas från arbete med exempelvis livsmedel och inom sjukvården. I dessa fall gäller speciella sjukskrivningsregler. Patienter med smittsam hepatit A utan direkta kliniska symtom kan behöva en kortare tids omplacering på arbetsplatsen om patienten arbetar med livsmedel eller i vårdarbete med direkt patientkontakt. Alkoholmissbruk ger ofta både akut och mer kronisk leverpåverkan och är viktigt att uppmärksamma. Även intravenöst missbruk bör uppmärksammas, speciellt vid hepatit B och C.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss