Ulcerös kolit, Crohns sjukdom och icke-infektiös tarminflammation

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K50, K51, K52

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid svår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 20 veckor på heltid.
  • Vid lindrig eller lindrig till medelsvår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med första recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid medelsvår eller medelsvår till svår ulcerös kolit, crohns sjukdom eller icke-infektiös tarminflammation med recidiverande episod rekommenderas sjukskrivning upp till 12 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Inflammatoriska tarmsjukdomar är kroniska tillstånd som även kan medföra en svårbehandlad trötthet som kan vara mest uttalad efter akuta skov. Därför behövs arbetet ibland anpassas under vissa tider (genom exempelvis partiell sjukskrivning). Patientens möjligheter att påverka sin arbetssituation och tillgång till toaletter kan påverka möjligheterna att klara arbetet (det är svårt med långa arbetspass utan tillgång till toaletter).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss