Tyreotoxikos (giftstruma)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

E05

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln) kan patientens arbetsförmåga i vissa yrken vara påverkad under lång tid och arbetsanpassning/-byte bör då övervägas.
  • Vid ny tyreotoxikos [hypertyreos] (överfunktion av sköldkörteln) rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 4 veckor. Eventuellt tillkommer en period med delvis nedsatt arbetsförmåga och behov av partiell sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En del patienter återhämtar sig efter några veckor medan andra behöver upp till år, främst för de psykiska symtomen. Patientens arbetsförmåga kan i vissa yrken vara påverkad under lång tid och arbetsanpassning/-byte bör då övervägas. Förekomsten av ögonsymtom har ofta en avgörande betydelse för tillfriskningstiden och de kan även ge bestående handikapp och innebära behov av arbetsanpassning. Var uppmärksam på patienter med ögonsymtom och patienter med sedan tidigare kända psykiska problem samt patienter med arbete som innebär stor fysisk och psykisk belastning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss