Traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S06

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning 5 veckor till 1 år på heltid.
  • Vid medelsvår till svår traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning 4 veckor till 1 år på heltid.
  • Vid lindrig traumatisk hjärnskada (inklusive hjärnskakning) rekommenderas sjukskrivning på heltid ett par dagar upp till 4 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Kognitiva funktionshinder och ökad uttröttbarhet kan motivera gradvis återgång i arbete. Samtidig annan sjuklighet eller skada måste uppmärksammas. Vid både lätta och svåra skador måste risken för att den skadades egenbedömning kan vara överdrivet optimistisk beaktas, även diskreta kvarstående beteendeförändringar kan få betydande konsekvenser. Samråd är huvudregel. Vid måttliga och svåra skador är funktionsförbättring möjlig under betydligt längre tid än ett år och kan motivera rehabiliteringsinsatser med sikte på återgång i arbete. Endast en liten del av patienterna kan återgå till arbete på heltid.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss