Skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador)

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S30, S70, S80, S90, S73, S83, S93, S32, S72, S82, S92

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) är arbetsförmågan ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna.
  • Vid luxation och distorsion i höftled och höftligament, knäets leder och ligament eller i leder och ligament på fotleds- och fotnivå där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid lindrig fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid svår luxation och distorsion i knäets leder och ligament där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 månader på heltid.
  • Vid svår fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled rekommenderas sjukskrivning upp till 12 mån på heltid.
  • Vid fraktur på ländkotpelaren och bäckene, lårben, underben inklusive fotled eller fot med undantag för fotled rekommenderas sjukskrivning upp till 4 mån på heltid.
  • Vid ytlig skada på buken, nedre delen av ryggen och bäckenet, höft och lår, underben eller fotled och fot där arbetsbelastningen innefattar krav på kroppslig rörlighet och belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 6 veckor på heltid.
  • Vid skador på nedre extremiteten (frakturer, luxationer, distorsioner, sårskador) där arbetsbelastningen innefattar mestadels stillasittande arbete rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. arbetsförmågan är ofta inte nedsatt någon längre tid för de flesta patienter med distorsioner, kontusioner och de enklaste frakturerna. Skador med diagnosen kontusion och distorsion läker normalt inom 3 till 6 veckor, undantaget svårare knäskador (korsbands- och meniskskador) där läkningstiden kan uppgå till 3 månader eller mer med risk för bestående funktionsnedsättning. Knäledsluxation har en läkningstid på minst 6 månader. Vid större skador som ledengagerande frakturer, högenergiskador och omfattande ledbandsskador i knäleden uppstår oftast en viss bestående funktionsnedsättning med ledstelhet och smärta vid belastning. De allra flesta kan dock återgå i arbete, eventuellt efter viss anpassning av arbets-uppgifterna för de med ledstelhet och smärta vid belastning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss