Psoriasisartrit

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

M07

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid lindrig psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning mer än tre månader på heltid.
  • Vid svår psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt mindre krävande arbete rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till tre månader.
  • Vid svår psoriasisartrit där arbetsbelastningen innefattar fysiskt krävande arbete rekommenderas sjukskrivning på heltid mer än tre månader, ibland upp till sex månader.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Om arbetet inte är alltför fysiskt tungt, ensidigt belastande eller alltför kognitivt krävande finns som regel goda chanser att kunna fortsätta arbeta. Patienten behöver ofta bli sjukskriven i början av sjukdomen eller vid skov, i väntan på effekt av påbörjad eller förändrad medicinering. Ofta kan deltidssjukskrivning vara ett alternativ. Fysisk aktivitet i sig förvärrar inte sjukdomen. Vissa patienter kan behöva sjukskrivning för förebyggande behandling för att kunna delta i intensiv sjukgymnastik, rehabilitering på dagvårdsenhet, rehabilitering på reumatikersjukhus eller specialanläggning med mera. Patienter med reumatisk inflammatorisk sjukdom såsom PsA kontrolleras regelbundet och behandlingseffekten utvärderas kontinuerligt. Det kan bli aktuellt att en ortoped tar ställning till om patienten ska opereras.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss