Prostatacancer

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

C61

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid spridd prostatacancer är sjukskrivning under lång tid – 1 år eller längre – ofta motiverad, men i perioder med förbättring kan arbetsförmåga finnas.
  • Vid icke-spridd prostatacancer, under strålbehandlingen kan arbetsförmågan till en början vara god, men biverkningar under senare delen kan ofta motivera sjukskrivning i upp till 8 veckor. Praktiska problem med resor kan även förekomma.
  • Vid icke-spridd prostatacancer är sjukskrivning i upp till 6 veckor efter operation vägledande.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. 1) Prostatacancer, icke spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). En del patienter som strålbehandlas har relativt långdragna besvär som kan leda till förlängd sjukskrivning. Även långvarigt urinläckage kan hos enstaka patienter leda till behov av längre sjukskrivning. Medicinsk (antihormonell) behandling ger begränsade biverkningar och har sällan konsekvenser för funktionen. Arbetsanpassning och successiv återgång i arbete med partiell sjukskrivning kan vara lämpligt. Upptrappning av arbetstiden får ofta ske med långtidsperspektiv. 2) Prostatacancer, spridd: Psykiska reaktioner som sätter ned arbetsförmågan är vanligt såväl vid diagnosbesked som under och en tid efter behandlingen (se adekvat rekommendation för psykiska diagnoser). Sjukdomsförloppet är mycket individuellt. Lindrande behandling kan ge långa symtomfria perioder, men sjukdomstillståndet är kroniskt och kan inte botas.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss