Migrän

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G43

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Under medicinutprovning vid högfrekvent migrän med omfattande funktionsnedsättning och vid kronisk migrän kan behov av sjukskrivning finnas i upp till sex månader. Vid otillräcklig behandling kan ytterligare sjukskrivning vara motiverad. Successiv återgång i arbete rekommenderas.
  • Vid graviditet och frekvent migrän med omfattande funktionsnedsättning kan behov av partiell sjukskrivning eller sjukskrivning på heltid finnas, eftersom möjligheten till behandling är begränsad.
  • Vid enstaka migränanfall rekommenderas ingen sjukskrivning.
  •  Vid avgiftning i samband med läkemedelsöveranvändningshuvudvärk kan behov av sjukskrivning finnas i upp till 3 veckor eftersom huvudvärken ofta förvärras initialt.

Försäkringsmedicinsk information

En sjukdom kan påverka arbetsförmågan på olika sätt. Bedöm därför alltid arbetsförmågan efter individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Symtomens svårighetsgrad, inklusive kognitiv påverkan, längden på anfallen och hur ofta anfallen kommer, är vägledande vid bedömning av sjukskrivning. 

Synstörningar och andra neurologiska och kognitiva symtom kan leda till att en myndighet utfärdar förbud för vissa, till exempel piloter, att utöva sitt yrke.

Uppmärksamma tidigt konsekvenser av migränanfall som sömnstörningar och kognitiva och psykiska reaktioner som förväntansångest (personen ”vet vad som väntar”), men också samsjuklighet som sömnstörningssjukdomar eller associerade bakomliggande psykisk sjukdomar. Personer med migrän har, liksom personer med andra långvariga smärttillstånd, oftare samsjuklighet med ångest och depression.

Vid upprepad kortidsfråvaro på grund av migränen kan personen tipsas om att  att ansöka om särskilt högriskskydd för att befrias från karensdagen. Detta är i allmänhet lämpligare än en längre tids partiell sjukskrivning, eftersom anfallen vanligen uppträder oförutsägbart. Läs mer om särskilt högriskskydd på forsakringskassan.se

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss