Ménières sjukdom

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

H81.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid svår ménières sjukdom med tinnitus behövs ofta sjukskrivning under lång tid, i upp till 12 månader och ibland längre. Sjukskrivningstiden beror på hur ofta patienten får anfall och hur svåra dessa är.
  • Vid lindrig till medelsvår ménières sjukdom med inslag av tinnitus mellan anfallen är rekommendationen inledningsvis sjukskrivning på heltid upp till 2 månader medan behandlingen påbörjas, därefter partiell sjukskrivning i avtagande grad.
  • Vid lindrig till medelsvår ménières sjukdom då yrselsymtomen begränsar aktivitetsförmågan under pågående anfall, är i normalfallet rekommendationen ingen sjukskrivning. Det är dock viktigt med information till arbetsgivare och arbetskamrater. Vid arbete som kräver god balansförmåga rekommenderas arbetsbyte.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Det är viktigt med information till arbetsgivare och arbetskamrater. Vid arbete som kräver god balansförmåga rekommenderas byte av arbetsuppgifter. Sjukdomen är oberäknelig och till och med fastställandet av diagnosen kan vara svårt. Vissa patienter påverkas enbart enstaka dagar och andra kan vara totalt invalidiserade. Vid svåra tillstånd beror sjukskrivningstiden på hur ofta patienten får anfall och hur svåra dessa är. Det är mycket viktigt att skilja Ménières sjukdom från andra former av yrsel, tinnitus och hörselnedsättning eftersom såväl behandling som konsekvenser skiljer sig betydligt åt. Diagnosen bör säkerställas så gott det går av en specialist inom audiologi eller öron-näsa-hals. Kontrollera så att patienten har behandlats i överensstämmelse med kända behandlingsstrategier.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss