Leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar

Senast uppdaterad: 2011-12-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

K70, K71, K72, K73, K74, K75, K81, K82, K83, K85, K86

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid akuta leversjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månader på heltid.
  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar rekommenderas sjukskrivning upp till 3 månader på heltid.
  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar med kronisk virushepatit och biverkningar av behandling rekommenderas sjukskrivning upp till 6 månader på heltid.
  • Vid leversjukdomar, gallvägs- och pankreassjukdomar med kolecystit eller pankreatit och akut smärta rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Sjukfall vid lever-, gallvägs- och pankreassjukdomar kan ibland bli mer långdragna om det uppstår komplikationer. Detta kan förändra behandlingsinriktningen och även prognosen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss