Karpaltunnelsyndrom

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G56.0

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid karpaltunnelsyndrom och utförd åtgärd frigöring av inklämd perifer nerv vid handled där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 3 veckor på heltid.
  • Vid lindrigt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar lätt belastning rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid svårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 4 veckor.
  • Vid karpaltunnelsyndrom och utförd åtgärd frigöring av inklämd perifer nerv vid handled där arbetsbelastningen innefattar måttlig belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 4 veckor på heltid.
  • Vid karpaltunnelsyndrom och utförd åtgärd frigöring av inklämd perifer nerv vid handled där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning upp till 2 månader på heltid.
  • Vid medelsvårt karpaltunnelsyndrom där arbetsbelastningen innefattar hög belastning rekommenderas sjukskrivning på heltid upp till 2 veckor.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Lättare karpaltunnelsyndrom påverkar inte funktionen. Svårare fall medför försämrad handmotorik och -kraft. Hänsyn bör tas till om den drabbade handen är den dominanta. Överväg operation om syndromet inte förbättrats inom 6 veckor, framför allt om patienten har motoriskt bortfall. Efter operation försvinner domningarna ofta omgående men det kan ta flera månader innan kraft och tillfredsställande känsel återkommer. Karpaltunnelsyndrom som uppträder under graviditeter brukar i regel försvinna helt efter förlossningen. Inflammation i senskidor i handleden vid reumatiska sjukdomar kan ge karpaltunnelsyndrom som oftast går tillbaka efter lokal kortisoninjektion. Karpaltunnelsyndrom kan förvärras av arbete med vibrerande verktyg och ensidig tung handbelastning. För att hindra att sjukdomen tilltar, och för att minska besvären, måste denna typ av arbeten minskas eller helt upphöra beroende på hur utvecklade patientens symtom är. Det kan då bli aktuellt med arbetsbyte. Om man inte lyckas få effekt av behandling kan patienten ha annan bakomliggande sjukdom som diabetes, cervical rizopati, reumatisk sjukdom eller hypothyreos. Dessa sjukdomar behöver behandlas och vara under god kontroll för att minska symtomen från händerna.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss