Influensa

Senast uppdaterad: 2010-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

J09, J10, J11

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid medelsvår influensa rekommenderas ingen sjukskrivningstid.
  • Vid influensa med samsjuklighet astma rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. I arbeten inom vård och omsorg kan det finnas anledning av beakta smittrisken vilket dock främst är av betydelse under den akuta fasen då patienten har feber. Under perioder med trötthet efter en influensaperiod föreligger som regel ingen smittrisk. Vid eventuella komplikationer (t.ex. pneumoni, bronkit etc.) bedöms sjukskrivningsbehovet utifrån dessa diagnosers rekommendationer.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss