Huvudvärk av spänningstyp

Senast uppdaterad: 2024-01-29

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

G44.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid kronisk HST med rehabiliteringsinsatser kan det finnas behov av att tillfälligt avstå från arbete eller annan sysselsättning för att kunna delta i behandling.
  • Vid avgiftning i samband med läkemedelsöveranvändningshuvudvärk kan personen behöva sjukskrivning i upp till 3 veckor, eftersom huvudvärken ofta förvärras initialt.
  • Vid episodisk HST rekommenderas ingen sjukskrivning.

Försäkringsmedicinsk information

En sjukdom kan påverka arbetsförmågan på olika sätt. Bedöm därför alltid arbetsförmågan efter individens unika förutsättningar och sysselsättning.

Uppmärksamma tidigt samsjuklighet, som till exempel andra huvudvärksformer, särskilt migrän. Men uppmärksamma även sömnstörningar, psykisk ohälsa och associerade psykiatriska sjukdomar. Personer med kronisk HST har, liksom personer med andra långvariga smärttillstånd, oftare ångest och depression. Kronisk HST kan i sig också utlösa ångest och depression.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Referenser

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss