HIV/AIDS

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

B24

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid HIV med allmän sjukdomskänsla och pågående åtgärd antiviral behandling rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.
  • Vid hiv-infektion med sekundärt klinisk infektionsjukdom är arbetsförmågan oftast helt nedsatt i alla former av arbeten under flera veckor till flera månader tills behandlingen gett effekt. Ibland kan bestående nedsättning av arbetsförmågan uppstå.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Enbart hivsmitta påverkar inte arbetsförmågan. Eventuell smittrisk (via blod) finns teoretiskt men utgör, utom i speciella fall, ingen begränsning. Hiv-infektion är en allmänfarlig sjukdom och ska anmälas och smittspåras enligt smittskyddslagen (2004:168).

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss