Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys)

Senast uppdaterad: 2009-06-01

Koder (ICD-10-SE)

O267

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid lindrig graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) rekommenderas ingen sjukskrivning.
  • Vid medelsvår graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) rekommenderas partiell sjukskrivning.
  • Vid svår graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) rekommenderas sjukskrivning på heltid fram till förlsossningen.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med akut ryggsmärta rekommenderas sjukskrivning upp till 2 veckor på heltid.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. En ny bedömning ska ske innan sjukskrivningen förlängs.

Observandum / Särskilda överväganden Arbetsbelastningen är avgörande för arbetsförmågan. Gör en ny bedömning efter 4–6 veckors behandling för att undersöka behandlingseffekten och det fortsatta behovet av sjukskrivning.

Kvinnor med tidig debut (före vecka 18) av kombinerade besvär i både rygg och bäcken utgör en särskild riskgrupp för att utveckla värre och mera långdragna besvär både under och efter graviditet och bör följas noga. Det finns ett större behov av fysisk avlastning i form av sjukskrivning under graviditet för denna grupp. Medbedömning av läkare kan bli aktuell vid utebliven effekt av sjukgymnastik. Läkare och sjukgymnast bör om möjligt samråda. Överväg deltidssjukskrivning.

Differentialdiagnoser/ utdraget förlopp Illamående efter den inledande trimestern kan bero på andra faktorer. Utred för att utesluta anemi, thyreoideasjukdom och gastrit.

Information till patienten Det är viktigt att informera den gravida om bäcken- och ryggsmärtor som kan uppstå och att besvären oftast avtar efter förlossning.

Symtom, prognos, behandling

Information om rehabilitering

Aktivitetsbegränsning

Funktionsnedsättning

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Kontakta oss på forsakringsmedicinskt.beslutsstod@socialstyrelsen.se