Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys)

Senast uppdaterad: 2018-05-09

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

O26.7

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med medelsvåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och lätt till måttlig fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt. Individuell bedömning utifrån smärtutveckling, överväg partiell sjukskrivning.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med lindriga besvär vid förflyttning och lätt arbetsbelastning är arbetsförmågan vanligen inte nedsatt.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med svåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung eller upprepad fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara helt nedsatt fram till förlossningen.
  • Vid graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta (inklusive symfyseolys) med medelsvåra besvär vid förflyttning, sömnstörning och tung fysisk arbetsbelastning kan arbetsförmågan vara nedsatt helt eller partiellt fram till förlossningen.

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Graviditetsrelaterad rygg- och bäckensmärta kan konstateras genom en klinisk undersökning av rygg och bäcken. Det finns erkända test för att mäta bäckenledsmärtor och allvarlighetsgrad (exempelvis P4 test). Detta är ett smärttillstånd som kan ha påverkan på arbetsförmågan. Ibland kan nedstämdhet förekomma. Hos de allra flesta gravida går smärttillståndet tillbaka inom 6 månader efter förlossningen. Den fysiska arbetsbelastningen är i många fall avgörande för arbetsförmågan hos gravida. Eftersom smärtintensiteten är belastnings- och lägesrelaterad finns det möjligheter att minska kvinnans smärtintensitet genom minskad fysisk belastning av bäckenet. Ett stillasittande arbete förvärra symtomen.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss