Frakturer och luxationer i ryggraden

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S12, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S22.0, S22.1, S23.0, S23.1, S23.2, S33.0, S33.1, S33.2

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Undersök patienten om han eller hon fått komplikationer såsom deformitetsutveckling i kotpelaren eller sekundära degenerativa förändringar orsakade av diskskada eller nervkompression. Planera i vissa fall för arbetsträning eller anpassning av arbetsuppgifter i enlighet med graden av funktionsnedsättning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss