Frakturer och luxationer i ryggraden

Senast uppdaterad: 2007-10-01

Relaterade diagnoskoder (ICD-10-SE)

S12, S13.0, S13.1, S13.2, S13.3, S22.0, S22.1, S23.0, S23.1, S23.2, S33.0, S33.1, S33.2

Vägledning om sjukskrivning vid olika situationer

  • För grupp C (Skador med samtidig nervrot-, cauda equina- eller ryggmärgsskada) görs individuella bedömningar utifrån förlamningens omfattning.  
  • För grupp B (svårare frakturer liksom luxationer som ofta är instabila) kan lättare arbete i sittande ställning normalt inte utföras förrän efter 4 månader, på grund av smärta och korsettbehandling. Tyngre arbeten kan i vissa fall bli omöjligt för all framtid. 
  • För grupp A (enklare vanligen stabila frakturer) bör lättare arbete i normalfallet kunna utföras efter cirka 6 veckor. Tyngre arbetsuppgifter kan vanligen först utföras efter 3 månader. 

Försäkringsmedicinsk information

Det finns en spännvidd för hur en given sjukdom påverkar olika individers arbetsförmåga och förmåga att utföra olika aktiviteter. Därför måste bedömningen av arbetsförmågan ske individuellt utifrån individens unika förutsättningar och sysselsättning. Undersök patienten om han eller hon fått komplikationer såsom deformitetsutveckling i kotpelaren eller sekundära degenerativa förändringar orsakade av diskskada eller nervkompression. Planera i vissa fall för arbetsträning eller anpassning av arbetsuppgifter i enlighet med graden av funktionsnedsättning.

Symtom, prognos, behandling

Funktionsnedsättning

Aktivitetsbegränsning

Information om rehabilitering

Kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter om försäkringsmedicinskt beslutsstöd? Läs mer om hur du kan kontakta oss